تبلیغات
ورزش برای همیشه - اعتقاد به خداوند ورزش برای همیشه - اعتقاد به خداوند

ورزش برای همیشه

ورزشی،اجتماعی،شخصی

مرد جوانی كه مربی شنا و دارنده چندین مدال المپیك بود. به

خدا اعتقادی نداشت. او چیزهایی را كه در باره خداوند میشنید

مسخره میكرد. شبی مرد جوان به استخر آموزشگاهی

رفت.چراغ خاموش بود ولی ماه روشن
بود وهمین برای شنا

كافی بود.مرد جوان به بالاترین  نقطه تخته شنا
رفت و دستانش

را باز كرد تا درون استخر شیرجه
بزند.ناگهان، سایه بدنش را

همچون صلیبی روی دیوار مشاهده
كرد.احساس عجیبی تمام

وجودش را فرا گرفت. از پله ها پائین
آمد و به سمت كلید برق

رفت و چراغ ها را روشن كرد.


آب استخر برای تعمیر خالی شده بود!!!!!!

نوشته شده در چهارشنبه 10 شهریور 1389 ساعت 12:00 بعد از ظهر توسط زهرا نظرات |


 Design By : Pichak