تبلیغات
ورزش برای همیشه - ماجرای دوی ماراتون ورزش برای همیشه - ماجرای دوی ماراتون

ورزش برای همیشه

ورزشی،اجتماعی،شخصی
در سال 490 پیش از میلاد ،جنگی بین ایران و یونان رخ داد كه پادشاه ایران داریوش

كبیر موفق به شكست یونان شد ،اما یونانی ها یكی از سربازان خود به نام فیدوپیپتوس 

را برای تقاضای كمك به كشور همسایه یعنی اسپارتها فرستادند كه این شخص مسافت

آتن تا كشور همسایه را كه به اندازه 42/195 كیلومتر
است را ازمسیری به نام دشت

ماراتون یك نفس دوید و سپس یونان با كمك
همسایگان خود توانست ایران را شكست دهد

 ودوباره این سرباز برای رساندن خبرپیروزی
این مسیر را دوید و در انتها بعد از دادن

خبر پیروزی یونان به علت خستگی سكته كرد و مرد.                             *علی باغبان باشی ركورد دار دوی ماراتون در ایران است با زمان 2ساعت و 21 دقیقه

* او دارنده 219 مدال آسیایی و جهانی است(تمام مدال های او توسط سارقان به سرقت

رفته است) و 29 سال پیاپی قهرمان ایران بوده است.


*وی 5 بار در المپیك صاحب مقام شده است.

*پائولا ردكلیف قهرمان دوی ماراتون زنان جهان استنوشته شده در یکشنبه 28 شهریور 1389 ساعت 02:18 بعد از ظهر توسط زهرا نظرات |


 Design By : Pichak