تبلیغات
ورزش برای همیشه - u وارونه پرید ورزش برای همیشه - u وارونه پرید

ورزش برای همیشه

ورزشی،اجتماعی،شخصی

دقیقا" 5 بار پست u وارونه رو نوشتم و هر 5 بار به مرحله انتشار نرسید گویا این هم جزئی از همان وارونه ها یی بود كه قصد داشتم در باره اش بنویسم .4دفعه اول به خاطر ویروسی كه این روزها سیستم را به باد داده !كه مسلما"مسبب آن هم خودم  هستم، چون وقتی سیستم  مشترك باشد و تو هم فرزند آخر باشی همه تقصیر ها به گردن توست ! فلش تو ویروسی است !تو همش در حال دانلود كردنی  ! تو ایمیل های ناشناس را باز میكنی! و كلا" تویی كه ویروس تولید میكنی!! و دفعه آخر هم  مادرم ، كه  برای خودش مهندسی است  به بهانه چك كردن سیم تلفن كه نكند در اثر باران اتفاقی برایش افتاده ،تمام زحماتم را پراند.

این روزها در تلاش برای اثبات خودم هستم !چون بعد از دو ماه كه از آزمون استخدامی آموزش و پرورش گذشته ،متوجه شده ام كه هیچ نمره علمی در سیستم وزارتخانه ندارم و از نظر آنها ،من در آزمون شركت نكرده ام !!!

پ.ن :احتمالا" برای اثبات خودم باید سری به پایتخت بزنم!


نوشته شده در شنبه 15 آبان 1389 ساعت 03:21 بعد از ظهر توسط زهرا نظرات |


 Design By : Pichak